Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii turistice


Nr. _______  din ________2024

         

 Părţile contractante

   Societatea Comercială EXPOLITORAL SRL - Agentia de turism EXPOLITORAL TURISM, cu sediul în CONSTANTA, B-dul Al.Lapusneanu nr.185 A cod postal 900457, C.P.10 O.P.1021 Constanta, cod unic de înregistrare J13/4116/1991, Polita Asig.Omniasig  I 58726/ 18.01.2024, titulară a Licenţei de turism nr. 1384/ 2019,

   Şi ________________________________, cu domiciliul in __________________________________________________, Telefon ______________, e-mail : ________________ in calitate de TURIST, au convenit la incheierea prezentului contract

 

          I. Obiectul contractului îl constituie vanzarea de catre Agenţie a pachetului de servicii înscris în voucher, bilet de odihnă – tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de plată.

         II  Pretul

    1. Preţul contractului este ____________ EURO şi cuprinde PACHET SERVICII

  
         III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

    1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

    2. Poate sa modifice pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea  are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat;

    3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:

    a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

    b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

    c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

    4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

    a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

    b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră, sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevede sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, anularea zborului, etc).

    5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

    a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

    b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă  care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

    c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

           IV Drepturile şi obligaţiile turistului

    1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să transfere pachetul unei alte persoane, in urma unei instiintari efectuate in mod rezonabil si eventual a platii unor costuri suplimentare. In acest caz Agentia  reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si  incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

    2. In cazul sejururilor de  odihna si / sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor, respectiv: cazarea se face dupa ora 14.00 a zilei de intrare si se termina la ora 11.00 a zilei inscrise pe voucher (orele difera in funtie de hotel)

    3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

    4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

    a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau

    b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

    4.2. În cazul în care Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

    a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

    b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

    c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

    4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inţial, cu excepţia cazurilor în care:

    a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

    b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);

    c) anularea s-a făcut din vina turistului.

    5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

    Dacă turistul, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

    6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

   7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice.

          V.  Renunţări, penalizări, despăgubiri

    1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

* 30% din valoarea pachetului pentru anulari efectuate cu 60 zile inainte plecarii

* 50% din valoarea pachetului pentru anulari efectuate intre 60 si 30 zile inainte de plecare

* 100% din valoarea pachetului pentru anulari efectuate cu mai putin de 30 zile inainte plecarii

    2. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

    3.  În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

   4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

    5. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.

    6. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, iar acestea nu vor depasi contravaloarea serviciilor reclamate sau neasigurate din costul pachetului de servicii turistice, achitat de turist.

          VI Reclamaţii

    1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului).

    2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca în termen de 30 zile calendaristice să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin.

           VII Asigurari - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si / sau a sumelor achitate de turist in cazul  insolvabilitatii sau falimentului Agenţiei de turism la Societatea de asigurare OMNIASIG VIG  cu sediul  in Bucuresti,  Str. Grigore Mora nr. 23 , sector 1  tel.  021 -4057420 fax 021-3114490, polita de asigurare 58726/ 18.01.2024.
Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere in caz   de accidente, de boala sau deces ori a unui contract de asigurare pentru bagaje
          VIII Documentele contractului, se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele :

a)      voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz ;

b)      programul turistic, in cazul actiunilor turistice, conditiile generale de transport.

           IX  Prelucrarea datelor cu caracter personal

           In conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/ 679, “GDPR”) care este aplicabil din data de 25.05.2018, operator de date cu caracter personal inscris in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 29292, va informam ca datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra ori o alta persoana sunt administrate, in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate: furnizarea de bunuri si servicii.

            Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal către alți prestatori de servicii turistice cu care colaborăm pentru furnizarea serviciilor, precum și alte autorități publice, entități indicate de dvs., (care poate fi clientul nostru sau o terță parte implicată), sau alte entități în contextul furnizării serviciilor (cum ar fi: furnizori de servicii de asigurare etc.).

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: expo@infolitoral.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastră ni le furnizați.
            Incepând cu 25 mai 2018 aveti următoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la stergerea datelor, cand sunt indeplinite o serie de conditii (spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus) dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii, dreptul la portabilitatea catre dvs. a datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor, dreptul de a modifica sau de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile in care v-ati exprimat acest consimtamant. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Va rugam sa aduceti la cunostinta Generali orice modificare a datelor dvs. personale. Va rugam ca, in cazul in care, in vederea executarii contractului de asigurare, ne comunicati (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, sa transmiteti prezenta Informare persoanei respective si sa luati Acordul acesteia, in cazurile aplicabile. Pentru mai multe informatii cu privire la protectia datelor cu caracter personal, puteti accesa site-ul nostru: http://www.expolitoralturism.ro/politica-privind-protectia-datelor-personale/

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea 
consimțământului, precum si pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să ne contactați la adresa de e-mail: expo@infolitoral.ro sau la adresa: Constanta, Bd. Al. Lapusneanu, Nr. 185A

Am luat cunostinta despre Informare si am primit un exemplar de pe aceasta  □ *

*In cazul in care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, parintele sau tutorele semneaza Informarea

*In cazul in care furnizez (si) datele cu caracter personal ale altei persoane, ma oblig sa transmit prezenta Informare 
persoanei respective.     
       
X Dispoziţii finale

     1 Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

     2. In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. Deasemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.

    3. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii contractului, respectiv sediul Agentiei de turism organizatoare.

    4. Comercializarea pachetelor de  servicii turitice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului 2/2018 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

    5. Agentia respecta prevederile  Legii 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date”

    6. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi daca documentul conţine informaţiile prevăzute de art 10 alin. (2) Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 privind comercializarea pachetelor de servicii turistice.

 

Agentia,                                                                                          Turist,                                                          
Expolitoral Turism